Mover-magnetický rotátor a vytahovač sonografických sond

logo-zákazníka

Projekt vývoje a dodávek magnetického rotátoru a vytahovače ultrazvukových sond je řešen pro obchodní zastoupení společnosti HITACHI v USA.

Jedná se o lékařský přístroj, který umožňuje řízený pohyb vyšetřovací sondy v těle pacienta.

Sonda je upnuta v adaptéru z magnetické nerezové oceli a je unášena dvěma rotujícími magnetickými kladkami. Podle použitého adaptéru je realizován pohyb rotační nebo posuvný.

Mover je koncipován tak, že horní část s hnacími kladkami je otočná o 90˚proti rukojeti, na které je umístěn display, čímž je umožněna komfortní obsluha při obou aplikacích. Přístroj je programovatelný podle způsobu lékařského vyšetřování. Sekvence úhlů natočení a rychlosti při rotačním pohybu sondy, délka dráhy a rychlost posuvu při lineárním pohybu sondy je nastavitelná z ovládacího displeje přístroje.

Přístroj je navržen tak, aby splňoval přísné legislativní požadavky na lékařské přístroje, jejich materiálovou nezávadnost a možnost použití tekuté dezinfekce.

Nápaditý design přístroje - Laboratorní a zdravotnická technika - Mover-magnetický rotátor a vytahovač sonografických sond
Ovládací tlačítka s podsvíceným displejem - Laboratorní a zdravotnická technika - Mover-magnetický rotátor a vytahovač sonografických sond
Vytočení kladek - Laboratorní a zdravotnická technika - Mover-magnetický rotátor a vytahovač sonografických sond
Mover s rotační sondou - Laboratorní a zdravotnická technika - Mover-magnetický rotátor a vytahovač sonografických sond
Mover jako vytahovač - Laboratorní a zdravotnická technika - Mover-magnetický rotátor a vytahovač sonografických sond
Pohyb adaptéru se sondou po magnetických kladkách - Laboratorní a zdravotnická technika - Mover-magnetický rotátor a vytahovač sonografických sond
Mover s rotační sondou - Laboratorní a zdravotnická technika - Mover-magnetický rotátor a vytahovač sonografických sond
Mover jako vytahovač UZ sondy - Laboratorní a zdravotnická technika - Mover-magnetický rotátor a vytahovač sonografických sond