PSF metr – zařízení pro ověřování přesnosti sonografů

logo-zákazníka

Realizace návrhu a dodávek testovacích stanic pro ověřování přesnosti sonografů - zařízení pro mapování a analýzu funkce rozptylu bodu sonografů (Point Spread Function).

Projekt řešen ve spolupráci s Teoretickými ústavy Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Měřící stanice se skládá z měřící vany, skříně elektroniky a řídícího PC. PC obsahuje software pro mapování, vyhodnocení a uložení naměřených hodnot a vytvoření protokolu k dané měřené sondě sonografu. Měřit lze lineární i konvexní sondy sonografu jakéhokoli tvaru.

Základem zařízení je měřící vana s upravenou měřící kapalinou – demineralizovanou vodou. Na boční stěnu vany je pomocí univerzálních aretačních přípravků umístěna měřící ultrazvuková sonda. Uvnitř vany se ve třech osách pohybuje pomocí krokových motorů se zpětnou vazbou měřící sonda-odražeč o průměru 0,5-2mm. Přesnost pohybu odražeče ve všech třech osách je 0,1 mm. Měřená ultrazvuková sonda generuje vysílané a snímá odražené ultrazvukové vlny od bodového odražeče. Sonograf zasílá do analyzátoru dynamickou obrazovou informaci o předpokládaném umístění odražeče zjištěném vyhodnocením odražených ultrazvukových vln. PC pak zpracovává tyto informace a porovnává je se skutečnou polohou odražeče. Daná odchylka skutečné a naměřené polohy odražeče je následně vyhodnocena a dále zpracovávána analytickým softwarem PSF metru.

Celková sestava : PSF Metr, stolek, PC s měřícím a vyhodnocovacím softwarem, záložní zdroj (UPS). - Laboratorní a zdravotnická technika - PSF metr – zařízení pro ověřování přesnosti sonografů
Řez měřící vanou s upínačem sondy - Laboratorní a zdravotnická technika - PSF metr – zařízení pro ověřování přesnosti sonografů
Pohled na měřící vanu s měřenou sondou - Laboratorní a zdravotnická technika - PSF metr – zařízení pro ověřování přesnosti sonografů
Zobrazení naměřených hodnot - Laboratorní a zdravotnická technika - PSF metr – zařízení pro ověřování přesnosti sonografů
Zpracování naměřených hodnot - Laboratorní a zdravotnická technika - PSF metr – zařízení pro ověřování přesnosti sonografů
Funkční schéma PSF Metru - Laboratorní a zdravotnická technika - PSF metr – zařízení pro ověřování přesnosti sonografů
Uložení dat do databáze - Laboratorní a zdravotnická technika - PSF metr – zařízení pro ověřování přesnosti sonografů
Praktické zapojení PSF Metru	 - Laboratorní a zdravotnická technika - PSF metr – zařízení pro ověřování přesnosti sonografů