Montážní a testovací linka Daimler

Na zařízení pracujeme pro společnost ITW Pronovia, která je dodavatelem termoregulačních jednotek pro automobilku Daimler.

Projekt je řešen v úzké spolupráci s partnerskou firmou ATS – aplikované technické systémy.

Jedná se o montážní linku tvořenou dvěma stanicemi (montážní a testovací). V montážní stanici se připravuje výrobek bez funkčních těsnění,

tzn. probíhá zde např. pneumatické lisování šroubů, příprava a založení ostatních dílčích součástí do těla termostatu. Výsledkem je plně automatizovaná montáž do funkčního celku.

Zakládání kusů je řešeno elektrickým otočným stolem, který obsluhuje jeden operátor. Výstup k další stanici je řešen pásovým dopravníkem.

Testovací stanici obsluhují dva operátoři, první připravuje (zakládá tvarové těsnění) a balí hotové kusy po testování. Druhý operátor obsluhuje otočný stůl,

do kterého současně zakládá těsnící O-kroužky a zajišťovací spony. Následující plně automatizovaný proces má 3 testovací jednotky, tzn. testují se 3 kusy najednou.

Výstupy těla se v jednotkách testují na tlak. Následně probíhá označení dobrého kusu popisovacím laserem.