Systémy vizualizace spalovacích procesů

Společnost Trystom byla hlavním řešitelem úspěšného projektu Výzkumu a Vývoje podporovaného Technologickou agenturou České republiky s názvem FLAME OBSERVER. Spoluřešiteli projektu byla Univerzita Palackého z Olomouce a společnost INDEL z Košic. Cílem projektu bylo vyvinout novou generaci systémů vizualizace a analýzy spalovacích procesů v reálném čase.

Tyto výrobky jsou určené pro vizualizaci a optimalizaci spalovacích procesů v cementárnách, uhelných elektrárnách, teplárnách a spalovnách. Systém umožňuje vizualizovat procesy hoření v prostředí s velmi vysokou teplotou (cca 1500 ºC) s možností digitálního zpracování a analýzy obrazu v reálném čase pro účely zpětné optimalizace procesu hoření z hlediska jeho účinnosti a tvorby nežádoucích zplodin.

Bližší informace získáte na:

Přístroj pro vizualizaci - Průmyslová automatizace - Systémy vizualizace spalovacích procesů
Vizualizace plamene v cementárnách a teplárnách - Průmyslová automatizace - Systémy vizualizace spalovacích procesů
Princip vizualizace a vyhodnocení spalovacích procesů - Průmyslová automatizace - Systémy vizualizace spalovacích procesů
Automatické výsuvné zařízení systémů vizualizace spalovacích procesů - Průmyslová automatizace - Systémy vizualizace spalovacích procesů
Pohled do spalovací komory kotle prostřednictvím senzoru flame viewer - Průmyslová automatizace - Systémy vizualizace spalovacích procesů
Monitoring plynového kotle v Třineckých Železárnách	 - Průmyslová automatizace - Systémy vizualizace spalovacích procesů
Pohled do roštové pece pomocí vizualizačního senzoru FV - Průmyslová automatizace - Systémy vizualizace spalovacích procesů
Rotační cementárenská pec - Průmyslová automatizace - Systémy vizualizace spalovacích procesů