Testovací stanice do výrobní linky nábojové převodovky

Návrh a dodávka automatické testovací stanice pro kontrolní operaci při sériové výrobě nábojové převodovky SHIMANO pro jízdní kola.

Projekt řešen ve spolupráci s firmou AUTOCONT CONTROL SYSTEMS.

V jedné z mezioperačních kontrol, kontroluje testovací stanice výšku vykloněných západek na hřídeli nábojové převodovky. Západky se vyklání v různém pořadí a konfiguraci pro určitý rychlostní stupeň. Výška západek je odměřována elektronickými čidly a automaticky porovnávána s údaji dle technologického předpisu. Po ručním vložení produktu operátorem do testeru proběhne celý cyklus měření a testování v různých polohách automaticky.

Projekt postaven na řídícím PLC MITSUBISHI.

Operátor komunikuje s testerem prostřednictvím touch panelu - Průmyslová automatizace - Testovací stanice do výrobní linky nábojové převodovky
CAD návrh funkční části testeru - Průmyslová automatizace - Testovací stanice do výrobní linky nábojové převodovky
Pohled na tester - Průmyslová automatizace - Testovací stanice do výrobní linky nábojové převodovky
Zebezpečení pracovního prostoru světelnou závorou - Průmyslová automatizace - Testovací stanice do výrobní linky nábojové převodovky
Přesnost měření vyžaduje preciznost provedení - Průmyslová automatizace - Testovací stanice do výrobní linky nábojové převodovky
Funkční část testeru - Průmyslová automatizace - Testovací stanice do výrobní linky nábojové převodovky