Upgrade laboratorní stanice MKS

Projekt je realizován pro společnost Bosch.

Projekt je řešen v úzké spolupráci s partnerskou firmou ATS – aplikované technické systémy.

Jedná se o kompletní přestavbu stávající laboratorní stanice včetně rozšíření měřících rozsahů a funkcí.

Stanice umožňuje měření těsností a úniků na velkém množství nejrůznějších komponentu. Slouží k tomu tři navzájem nezávislé větve (nízko průtočná, vysoko průtočná a manuální).

Stanice má různé režimy měření, které lze mezi sebou libovolně kombinovat.

Rám stroje je sestaven z Al profily Bosch Rexroth a je osazen pojezdovými kolečky s brzdou. Rám je rozdělen na několik časti. Ze zední strany je osazen box pro vakuovou vývěvu, který je tepelně izolován, je osazen sací mřížkou s filtrem a výfukový potrubím. Samotná vývěva je připojena na potrubí, které napájí všechny větvě a je navíc osazeno dvěma rychlospojkami pro připojení externích zařízení. Dále je ze zadní strany osazen elektrický rozvaděč a nízko průtočná větev (NV), která je chráněná kryty proti vlivům okolí.

Pod pracovní deskou stanice je umístěna vysoko průtočná větev (VV), která je osazena podobnými komponenty jako NV ale s parametry odpovídajícími vysokým průtokům. Pracovní část je rozdělena na dvě části oddělené kryty. Měřící část, která je na pravé straně stanice je z bezpečnostních důvodu osazena bezpečnostními dveřmi se zámkem, který je v automatickém režimu blokován, v případě potřeby je možno jej vyblokovat klíčkem. Zámek se uvolnění po stisknutí tlačítka na čelní straně a dveře se zvednou pomocí protizávaží. Uvnitř měřící části jsou na panelu umístěny výstupy z NV, připojení je pomocí rychlospojek, dále jsou na panelu umístěny CANON konektory. S přenastavenými výstupními hodnotami. Výstupy z VV jsou umístěny v zadní části pracovní desky po ochrannými víky. Připojení je opět pomocí rychlospojek. Poslední částí je prostor pro operátora. Kde je umístěn dotykový monitor klávesnice a myš, také jsou zde umístění panely s manuálními větvemi MV. Na čelní desce jsou umístěny zásuvky na 230V a USB zásuvka. Prostor pro operátora a měřící jsou propojeny malými dvířky, pro případně propojení MV s ostatními větvemi.

 - Průmyslová automatizace - Upgrade laboratorní stanice MKS
 - Průmyslová automatizace - Upgrade laboratorní stanice MKS
 - Průmyslová automatizace - Upgrade laboratorní stanice MKS
 - Průmyslová automatizace - Upgrade laboratorní stanice MKS
 - Průmyslová automatizace - Upgrade laboratorní stanice MKS
 - Průmyslová automatizace - Upgrade laboratorní stanice MKS
 - Průmyslová automatizace - Upgrade laboratorní stanice MKS
 - Průmyslová automatizace - Upgrade laboratorní stanice MKS