Výrobní linka montáže a testování plynových ventilů VULCAN

Kompletní realizace návrhu a dodávky výrobní linky montáže a testování vysokokapacitních plynových ventilů VULCAN pro zahraničního zákazníka.

Projekt řešen v úzké spolupráci s partnerskou firmou ATS – aplikované technické systémy.

Poloautomatická montážní a testovací linka se skládá ze dvou přípravných, tří předmontážních a pěti montážních stanic, kde jsou aplikovány nejrůznější operace vzájemného sesazení, šroubování, lisování, krimplování, atp. jednotlivých komponent s kontrolou jejich přítomnosti a správné polohy.

Po kompletním sestavení produktu, vysokokapacitního plynového ventilu, je provedeno automatické otestování těsnosti všech jeho částí a následně automatické ověření všech jeho funkcí na dvou testovacích stanicích.

Přesun produktu mezi jednotlivými montážními a testovacími stanicemi je realizován pomocí speciálně navržených transportních vozíků.

Vzhledem k velmi velké variabilitě montovaného produktu, který má více než sto různých variant a kombinací, byl zákazníkem při realizaci projektu kladen vysoký důraz na zajištění správnosti aktuálně použitých komponent operátorem pomocí kamerových inspekcí, pick-to-light systémů, a online zobrazovaných step-by- step naváděcích instruktážních průvodců pro operátory.

Řídící systém linky je kompletně postaven na platformě LabVIEW, s průběžným ukládáním všech požadovaných informací z procesu montáže a testování plynového ventilu do databáze. (dosažené kroutící momenty jednotlivých šroubů, výsledky testů těsnosti, funkčních testů, atd.)

Ruční lis a pneumohydraulický lis - Průmyslová automatizace - Výrobní linka montáže a testování plynových ventilů VULCAN
Inteligentní šroubováky a kamerová kontrola - Průmyslová automatizace - Výrobní linka montáže a testování plynových ventilů VULCAN
Čtečky čárových kódů pro evidenci skladu dílů - Průmyslová automatizace - Výrobní linka montáže a testování plynových ventilů VULCAN
Testovací stanice úniku a funkce ventilu - Průmyslová automatizace - Výrobní linka montáže a testování plynových ventilů VULCAN
Pojízdné montážní pracoviště ventilu - Průmyslová automatizace - Výrobní linka montáže a testování plynových ventilů VULCAN
Ruční lisy a inteligentní šroubovák - Průmyslová automatizace - Výrobní linka montáže a testování plynových ventilů VULCAN
Upínací mechanismus ventilu - Průmyslová automatizace - Výrobní linka montáže a testování plynových ventilů VULCAN
Automatická testovací stanice ventilu - Průmyslová automatizace - Výrobní linka montáže a testování plynových ventilů VULCAN